slide1 slide2 slide3

Regulamin serwisu

1. Akceptacji regulaminu dokonuje się w momencie dodania pierwszej strony internetowej do serwisu.

2. Każda zgłaszana strona internetowa musi posiadać unikalny i rzetelny opis.

3. Za dodawane informacje odpowiedzialność ponosi dodający.

4. Dodający posiada uprawnienia do dodania witryny i przestrzega prawa.

5. Administracja zastrzega sobie prawo do modyfikowania wszystkich zgłoszeń bez ostrzeżenia.

6. Zmiany w regulaminie dokonywane przez administrację obowiązują z momentem ich publikacji.